Zasiłek dla bezrobotnych

  • Co robić́ w razie bezrobocia?

Pracowali Państwo w Holandii i stracili pracę? Mogą̨ Państwo ubiegać́ się̨ o zasiłek, jeśli przepracowali państwo minimum pól roku nawetbez meldunku w Holandii. Nie musisz mieć meldunku aby ubiegać się o bezrobotne!

Są̨ Państwo ubezpieczeni w Holandii i po utracie pracy nie wracają̨ Państwo bezpośrednio do swojego kraju pochodzenia? Wówczas w Holandii mają Państwo prawo do zasilku dla bezrobotnych.

  • Przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych do Polski

Otrzymują̨ Państwo holenderski zasiłek dla bezrobotnych i chcą̨ Państwo powrócić́ do kraju swojego pochodzenia? Mogą̨ Państwo pobierać́ taki zasiłek z Holandii, ale maksymalnie przez trzy miesiące. Najpierw jednak przez cztery tygodnie muszą Państwo szukać́ pracy w Holandii. Aby pobierać́ holenderski zasiłek dla bezrobotnych w swoim kraju pochodzenia po zakończeniu okresu, w którym przysługuje Państwu holenderski zasiłek dla bezrobotnych mogą̨ Państwo dodatkowo wystąpić́ o zasiłek dla bezrobotnych w Państwa kraju pochodzenia. Nie jest to jednak możliwe, jeśli mieszkali Państwo w Holandii.

  • Wysokość zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych jest zależny od wysokości ostatnich zarobków i sytuacji osobistej.

Bijstand- zapomoga dla niepracujących w roku 2014 wraz z dodatkiem wakacyjnym wynosi miesięcznie:

– dla par mieszkających razem: 1354 euro
– jednoosobowej rodziny z dziećmi: 948 euro (plus dodatek rodzinny)
– samotnych: 677 euro

  • Komu przysługuje taki zasiłek?

– osobie, która zamieszkuje Holandię i jest zameldowana w tym kraju,
– osobie powyżej 18 roku życia, pozbawionej wystarczających dochodów oraz majątku, który wystarczałby na przeżycie ( dochody partnera/partnerki również są wliczane),
– osobom pozbawionym prawa do innych zasiłków (szczególnie prawa do zasiłku dla bezrobotnych),
– osobom, które przebywają poza celą więzienną,
– osobom czynnie biorącym udział w organizowanych przez gminę działaniach mających na celu znalezienie zatrudnienia.

Gmina również może pomóc nam w inny sposób, na przykład zaproponować pracę dotowaną przez pracodawcę i gminę. Jeśli zaś nie zgodzimy się na przyjęcie stanowiska pracy, grozi nam utrata zasiłku bijstand.