Czy przysługuje mi zasiłek rodzinny?

Państwo rekompensuje częściowo koszty utrzymania i wychowania dzieci w wieku od 0 do 18 lat, wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny (kinderbijslag). Powszechna ustawa o świadczeniach rodzinnych, Algemene Kinderbijslagwet, (AKW) określa, komu przysługuje zasiłek rodzinny i w jakiej wysokości.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego należy być ubezpieczonym z tego tytułu. Zasiłek rodzinny jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci własnych, a także:

  • dzieci adoptowanych;
  • dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą;
  • pasierbów;
  • innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne.

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Na dziecko, które ukończyło 6 lat, przysługuje wyższa kwota świadczenia. Wzrasta ona ponownie w momencie ukończenia przez dziecko 12 lat. Zasiłek rodzinny wypłacany jest po upływie kwartału.

Poniżej podane są kwoty zasiłku rodzinnego obowiązujące od: lipiec 2017.

Zasiłek rodzinny kwota w euro na kwartał:

od 0 do 5 lat od 6 do 11 lat od 12 do 17 lat
Na dziecko € 200,59 € 243,57 € 286,55

 

Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości przy wysokich kosztach opieki

W niektórych sytuacjach koszty opieki nad dzieckiem mogą być wyższe, na przykład gdy dziecko nie mieszka u rodziców, ze względu na to, że jest niepełnosprawne. Wówczas, w określonych przypadkach można ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał. Pierwsza wypłata należy się za kwartał następujący po miesiącu, w którym dziecko się urodziło. Okres zasiłkowy rozpoczyna się zatem w styczniu, kwietniu, lipcu lub październiku. SVB wypłaca świadczenie po upływie danego kwartału.

Kindgebonden budget dodatek rodzinny na dzieci:

zależny jest od sytuacji rodzinnej, finansowej i ilości dzieci i wynosi maksymalnie od 1000 do 1600 euro rocznie.

Aby otrzymać kinderbijslag należy zgłosić się do nas!