Dofinansowanie do czynszu

W Holandii istnieje system dofinansowania do czynszu, czyli dodatek mieszkaniowy (huurtoeslag), przysługuje on wyłącznie osobom zameldowanym w Holandii. Wysokość dodatku zależy od rodzaju mieszkania, wysokości czynszu oraz dochodów wnioskodawcy.

Dodatek zdrowotny (zorgtoeslag)

Osoba opłacająca ubezpieczenie zdrowotne ma prawo ubiegać się o dofinansowanie, czyli dodatek zdrowotny (zorgtoeslag).

Wysokość dodatku jest uzależniona od wysokości dochodów – im niższe dochody, tym wyższy dodatek.

W chwili zakończenia pracy i rozwiązania ubezpieczenia należy zgłosić do urzędu skarbowego chęć rezygnacji z otrzymywania dodatku, w przeciwnym razie trzeba będzie zwrócić nadpłaconą kwotę.

Dodatek rodzinny na dzieci Kindgebonden budget: zależny jest od sytuacji rodzinnej, finansowej i ilości dzieci i wynosi maksymalnie od 1000 do 1600 euro rocznie.

Dodatek za opiekę nad dzieckiem (żłobek/przedszkole) Kinderopvangtoeslag wynosi około 6 euro/godz. pobytu w żłobku.

Zasiłek na dzieci Kinderbijslag nie jest zależny od sytuacji rodzinnej ani finansowej. Wysokość zależna jest jedynie od wieku dziecka/dzieci.

Wysokość zasiłku kwartalnego dla dzieci:

– do 5 lat: 191 euro

– 6 -11 lat: 232 euro

– 12 – 17 lat: 273 euro

(więcej szczegółów w zakładce świadczenia rodzinne)

Zasiłek wdowieństwa ANW z reguły wdowy mają prawo do zasiłku ANW (Algemeene Nabestandenwet), który wynosi 70% minimalnej pensji, czyli € 1143 euro brutto miesięcznie.

Zasiłek emerytalny AOW (Algemene Ouderdomswet) przysługuje wszystkim obywatelom Niderlandów w wieku 65-67 lat i wynosi 1074 euro miesięcznie dla samotnych i 1468 euro brutto dla par. Sytuacja osobista wpływa na wysokość emerytury.